Wat doet DYNAMIK?

Praktijk DynamIK (specialistische jeugd-GGz) richt zich op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • moeilijkheden in het gedrag
 • omgang met emoties
 • hechting
 • identiteit
 • zorgen over de ontwikkeling
 • traumatische ervaringen

Deze moeilijkheden kunnen tot gevolg hebben dat er in de relatievorming tussen de ouder en het kind ofwel tussen het kind en de omgeving afstemmingsproblemen ontstaan die een gezonde ontwikkeling belemmeren.

Visie van Dynamik.

Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte en systeemtheoretische visie, vanuit de gedachte dat de kracht van de verandering te vinden is in de relaties tussen kind, gezin en omgeving. Hierbij gaan wij ervan uit dat herstel en versterking van de relatie tussen "ik" en "de ander" helpt om te groeien en te ontwikkelen.

Wie is Dynamik?

Wij zijn een multidisciplinair team bestaande uit Gz-psychologen, systeemtherapeuten, psychotherapeut en kinder- en jeugdpsychiater.

Connie.

Mulder - van Knotsenburg

Systeemtherapeut
Lid van Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (13448)

Heleen.

van oosterhout

GZ-psycholoog
BIG geregistreerd (19919088525)
Lid van NVGzP

Kim.

Huijbregts

GZ-psycholoog
BIG geregistreerd (49917942525)
Lid van NVGzP

Veerle.

van den Noortgate

Psychotherapeut
BIG geregistreerd (49050254016 en 29050254025)
Lid van VKJP

Sonja.

Brandenburg

Kinder- en jeugdpsychiater
BIG geregistreerd (59020250801)

Karin.

van de Sanden

Systeemtherapeut
Lid van Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (13529)

Lara.

van den Maagdenberg

Basispsycholoog i.o.

Petra.

Bastiaensen

Systeemtherapeut

Dieuwertje.

Suurland

Intensief Ambulant Gezinsbegeleider

Aanbod.

Onderzoek wordt ingezet om de klachten en hun oorsprong beter te begrijpen. Wij maken hierbij gebruik van de volgende mogelijkheden binnen de intake en diagnostiekfase:

 • Ontwikkelingsanamnese
 • Spelobservatie (ouder-) kind
 • Gezinsobservatie en systeemonderzoek
 • Schoolobservatie
 • Kinderpsychiatrisch onderzoek
 • Psychologisch onderzoek met aandacht voor intelligentie, informatieverwerking, aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling, beleving en persoonlijkheid
 • Dossieronderzoek (op basis van rapportage hulpverleningsgeschiedenis)
 • Samenwerking met externe deskundigen op het gebied van taal, motoriek, prikkelverwerking en somatiek.

Behandeling wordt individueel, ouder-kind of gezinsgericht aangeboden.  Wij maken hierbij gebruik van de volgende behandelmethodieken:

 • Psycho-educatie om kennis over de individuele problematiek en kwaliteiten te vergroten en inzicht te krijgen in de uitingsvormen in dagelijkse situaties.
 • Infant Mental Health (IMH) een bijzonder specialisme van de praktijk is de behandeling van jonge kinderen (0-5 jaar) en hun gezin. Wij gaan er van uit dat vroegtijdige signalering en bijsturing  op termijn ernstigere ontwikkelingsproblemen kan voorkomen.
 • OKI-B (ouder-kind interactie in beweging) voor ouders en kinderen die problemen ervaren in de relatie en regulatie van gedrag en emoties.
 • Speltherapie / psychotherapie wordt ingezet ter stimulering van  de ontwikkeling,  traumaverwerking, ter versterking van het zelfbeeld en/of om de interactie met anderen te bevorderen.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt ingezet om meer inzicht te krijgen in de gedachten, gevoelens en het gedrag.
 • EMDR behandeling voor kinderen die nare ervaringen hebben opgedaan die belemmerend werken in hun ontwikkeling en welbevinden.
 • Systeemtherapie voor gezinnen waarbij er een vraag is naar verbetering van de interactie tussen de gezinsleden.
 • Ouderbegeleiding voor ouders van kinderen die in behandeling zijn. Deze begeleiding richt zich op het versterken van het ouderschap en de omgang met problematisch gedrag.
 • Schematherapie is een vorm van psychotherapie. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Binnen de schematherapie leren kinderen en jongeren zich beter te gaan voelen en voor zichzelf op te komen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar ook de gedachten en gevoelens.
 • Floortime behandeling richt zich op het stimuleren van  de zelfregulatie, het contact en de communicatie. Het is bedoeld voor kinderen met een sociaal-emotionele achterstand of een ontwikkelingsstoornis.
 • Ouder-baby behandeling waarbij ouders worden ondersteund die een moeizame start hebben met hun kindje.
 • Farmacotherapie kan worden overwogen ondersteunend aan de behandeling.

LAAT ONS MEEDENKEN!

Aanmelden voor specialistische zorg (sGGZ) kan met verwijzing van huisarts, jeugdarts, kinderarts, andere medisch specialist of Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

Na aanmelding vindt een intake plaats waarbij de vraag van de cliënt en het systeem leidend zijn. Iedere hulpvraag, mens en gezin is anders en vraagt een op maat gemaakte aanpak. Deze aanpak wordt vastgelegd in een behandelplan en regelmatig geëvalueerd. In overleg met de cliënt en het systeem wordt de samenwerking gezocht met belangrijke betrokkenen uit de leefomgeving van een kind of jongere.

 

Voor vragen of overleg, neem contact met ons op!

SAMENWERKING EN CONSULTATIE.

Praktijk DynamIK zoekt met toestemming van de cliënt en het systeem actief de samenwerking op met belangrijke ketenpartners zoals het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), onderwijs en opvang, huisarts, jeugd- en kinderarts. Tevens wordt er tijdig een logopedist, kinderfysio- en SI-therapeut of andere (medisch) specialist geconsulteerd.  Daarnaast neemt Praktijk DynamIK deel aan het Kinderteam Breda (www.kinderteambreda.nl). In overleg met de cliënt, het systeem en betrokken hulpverleners wordt er ingezet op een gezamenlijk behandelplan. Consultatie en advies is mogelijk.

Aanmeldformulier.

Gezinssituatie 
gezag berust bij:
Beide ouders
Een van de ouders (eenhoofdig)
Anders namelijk:
Verwijzing:
Verwijsbrief van huisarts, jeugdarts of ander medisch specialist voor SGGz
Beschikking CJG voor SGGz zorg

Ik ga akkoord met de praktijkvoorwaarden.

Na het ontvangen van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier zullen wij u telefonisch of per e-mail benaderen om een telefonisch screeningsgesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek zullen we inschatten of ons zorgaanbod past bij uw hulpvraag en u nadere informatie geven over de praktijk.